Työpaikkojen luottamushenkilöt

Työpaikan luottamusmies on sinua varten!

Työntekijöiden valitsemat luottamusmiehet ovat työpaikoilla työntekijöiden tukena ja turvana. Luottamusmiehet ovat SEL:n jäsenten valitsemia työntekijöiden edustajia työpaikoilla. Luottamusmies huolehtii siitä, että työehtosopimusta ja lakia noudatetaan työpaikalla.

Luottamusmiehet kaudella 2024

- Saarioinen Huittinen

Plm Lauri Lehtinen p. 050-5398839

lauri.lehtinen@saarioinen.fi

Varaplm Vesa Jalonen p. 040-7550392

vesa.jalonen@saarioinen.fi

- Landeli Group Oy

Plm Helena Törmä p. 044-0601245

Varaplm Katja Laukkanen

- Kivikylän Kotipalvaamo Oy

Plm Timo Mäenpää

Varaplm Jenni Keskinen

- Kalaneuvos Oy

- Pyymäen leipomo

Työpaikan yhteyshenkilö Sari Lehto

- Vaasan Oy Sastamala

          Plm Mari Lehtola

 

Työsuojelu on jokaisen asia!

Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on työntekijöiden valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmilläkin työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut on hyvä valita, vaikka laki ei sitä edellytäkään.

Työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöiden edustaja. Hän mm.
perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin, osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin ja kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseen. Työsuojeluvaltuutettu on oikeutettu saamaan työnantajalta tarpeelliset tiedot tehtävän hoitamista varten ja saamaan tehtävän edellyttämää koulutusta. Työsuojeluvaltuutetulla on sama irtisanomissuoja kuin pääluottamusmiehellä
 

Työsuojeluvaltuutetut kaudella 2024

 

- Saarioinen Huittinen

  Tsv Heli Laiho-Laakso (2022-2025)

  heli.laiho-laakso@saarioinen.fi

- Lihajalosten Korpela Oy

   Tsv Katja Laukkanen 

- Kivikylän Kotipalvaamo Oy

  Tsv Timo Mäenpää

- Kalaneuvos Oy

  Tsv Olavi Riutta

- Pyymäen leipomo

  Tsv Helena Engbäck

- Vaasan Oy Sastamala